Loading...

Sett av tid til refleksjoner etter årsoppgjøret!

| 08-aug-2016 | Av: Finn | Blog, digiTALL aktuelt, Økonomistyring / regnskap

Endelig ferdig med årsoppgjøret?  

På tide med en pust i bakken og noen refleksjoner?

 

På mange måter er de første årets måneder frustrerende når vi hele tiden jobber med "fortiden" - årsoppgjør og selvangivelser.

Vi føler ofte at vi går baklengs inn i det nye året og får lite oppmerksomhet og fokus på det som skal skje før vi er ferdige med det gamle. Stadig nye henvendelser fra regnskapskontoret etter manglende bilag og informasjon som må på plass til årsregnskapet, stresser og frustrerer.

Det er snøen som falt i fjor - på tide å komme seg videre.  Tallene er historie - ingen vits å dvele ved det.  Nå må vi bare stå på for å øket salget!

Regnskapet får økonomene eller regnskapskontoret ta seg av.  Dette er ikke min greie...... Dette er for komplisert!

Eller er det det?

Ofte får vi servert altfor mange tall på regnskapsrapporter, og begreper som vi ikke kjenner oss igjen i som leder og bedriftseier.

Det er kanskje på tide å ta en pust i bakken å reflektere litt over status og situasjonen i dag.  Hvorfor nedlegger vi så mye arbeid gjennom hele året?  Vi har forskjellige motiver til hvorfor vi legger mye arbeid i driften.  Felles for alle er det at vi ønsker at det "skal bli noe igjen" når året er over.

 

Det er derfor greit å reflektere over følgende:

Hvilken endring har du på egenkapitalen?  Har den økt? 

Har du klart å skape flere verdier?

Hva er pengene brukt til?

Har du økt "handlingskraften"din gjennom året slik at du lettere kan frigjøre likviditet til bruk i driften?      

Hvordan ser bankkontoen din ut? Har du fått dårligere eller bedre likviditet?

Finansierer du driften ved hjelp av hele tiden å låne mere penger?

Har du det fortsatt moro og er engasjert på jobb?

 

Har du gått et overskudd med kr 500.000,-, nedbetalt lån til banken med kr 300.000,- og øket varelageret ditt med kr 500.000,-?
Da har det gått flere penger ut i stedet for inn på konto.  Ikke rart at du alltid har lite penger på konto og problemer med å betale regningene!

Det er kanskje på tide å sette deg ned sammen med regnskapsføreren din og se på hvilke enkle endringer du kan innføre for å forbedre driften din?

Som leder eller bedriftseier føler man seg ofte alene og mangler noen å diskutere drift med.
Har du en regnskapsfører som forstår dine daglige utfordringer, og virksomheten din, er det viktig å bruke denne som diskusjonspartner og rådgiver. Sett av tid til en samtale for å få innspill videre.  

Det er ofte små tiltak som skal til for å se forbedringer i både resultat og likviditet!

 


Konktakt oss