Loading...

Milliarder av nordmenn...(2)

| 04-Apr-2016 | Av: Finn | Blog, digiTALL aktuelt

"Milliarder av nordmenn har nettopp mottatt selvangivelsen sin
og de velger å svelge kameler!" 

La oss (bort)forklare

I fjor var det iflg. Skattebetalerforeningen om lag 600.000 som ikke sjekket et eneste tall på selvangivelsen, og dermed stolte fullt og helt på at tallene stemte. 

Er du en av dem som ikke tar i mot penger du har krav på?

En rekke fradrag er ikke fylt ut i selvangivelsen når du mottar denne.  Selvangivelsen din består kun av beløp andre har rapportert inn til skatteetaten.  Den er forhåndsutfylt - ikke ferdigutfylt.   I tillegg til at du selv kan tape penger når du ikke får de fradrag du har krav på, kan du også bli ilagt tilleggskatt. 

Har arbeidsgiveren din eller andre rapportert for mye eller for lite inntekter?
Hva med manglende beløp - de beløpene som ikke rapporteres automatisk?
Hva med feil?

Det er du som blir straffet - kanskje med ekstra straffeskatt hvis alle beløp du har tjent ikke er oppgitt.

Det kan være lett-tjente penger å bruke litt tid på å sjekke selvangivelsen i stedet for å "sluke kameler" og stilltiende akseptere alt.

Gode råd er ikke alltid dyre!

Her er noen tips som er verdt å lese fra Skattebetalerforeningen når du skal gå igjennom selvangivelsen.

Dette er feil i selvangivelsen!


Konktakt oss