Loading...

Ikke overlat valg av forretningssystem til økonomisjefen!

| 16-Mar-2017 | Av: Finn | Økonomistyring / regnskap, digiTALL aktuelt, Blog

Når jeg diskuterer forretningssystem som CRM og ERP systemer med bedrifter får jeg ofte høre at de skal overlate avgjørelsen til sin økonomisjef.

Ta kontakt med økonomisjefen for å høre om dette er interessant for oss!

Jeg kjenner mange økonomisjefer som blir overlatt til seg selv for å velge et nytt system som vil berøre hele virksomheten i mange år framover. De føler et tungt ansvar ved at valg av system ligger på deres skuldre. De møter ofte manglende forståelse hos ledelsen at dette er en beslutning som må forankres i øvrige ledd i organisasjonen.

Når jeg hjelper bedrifter å finne riktige løsninger, tar jeg alltid utgangspunkt i deres egen virksomhet og utfordringer i daglig drift. Det er alltid utfordrende å innføre ny teknologi og nye løsninger i en organisasjon, midt i hverdagens stress og utfordringer. Det er derfor for mange en lettelse å ha en ekstern medhjelper som kan følge hele prosessen fra start til mål også med implementering og opplæring av ansatte.

Jeg benytter derfor muligheten sammen med daglig leder, til å se med nye øyne på bedriftens utfordringer, prosesser og systemer.

Hvor mange steder legger du inn samme informasjon? Hvor mange manuelle operasjoner gjør du i løpet av en dag? Hvor mange tall må du kopiere over i Excel for å bearbeide tall og informasjon som du trenger? Hvor mange systemer har du utover regnskapsprogrammet? Timeregistrering, ordresystemer, fakturasystemer, kassasystemer, prosjektjobbing, reiseregning, samhandling, epost osv, felles lagring av data?

Bruk ett tall - ett sted - en gang Det er er unødvendig å taste inn samme informasjon flere steder hvis du kan gjenbruke tall og data. Mange er fortsatt ikke klar over hvilke muligheter som ligger i digiTALLisering og integrasjoner som gjør at systemene kan "snakke sammen".

Er det på tide å få bedriften opp i et felles system for samhandling og informasjon? Du kan spare mange penger på samordne alle prosesser i ett system.

Å satse på enkeltløsninger i dag kan ofte være en kortsiktig løsning. Ofte finnes det gode systemer på markedet som dekker hele ditt behov for forretningssystem. Det hjelper ikke om du har et godt regnskapssystem hvis ikke andre av bedriftens systemer kan snakke med dette.

Å vurdere nytt forretningssystem for bedriften er i dag en oppgave som daglig leder må være involvert i da det berører hele kjernen i forretningsvirksomheten.

Riktig valg avgjør store deler av bedriftens framtid og er en strategisk beslutning.

 

 

Finn Schløsser-Møller, partner/forretningsutvikler digiTALL Midt-Norge AS
Papirløst regnskap - forretningsrådgivning - IT - Web.
Leder i flere bransjer gjennom mange år. Strategi og ledelse – kommunikasjon – forretningsutvikling og implementering av løsninger – endring og omstilling

 

Direkte telefon +47 957 24 044
Epost finn@digitall.no   

 


Konktakt oss