Loading...

Ikke gå i «gavefellen» - Gaver til ansatte.

| 07-des-2016 | Av: Finn | Regler / skatt, Blog

Hvilke gaver kan du gi til ansatte skattefritt uten å måtte innberette som lønn?

 

Som regnskapsfører kommer jeg bort i problemstillinger som gjelder gaver til ansatte. Med dette ser jeg blant våre kunder at det er ulike oppfatninger på hvordan dette skal behandles i regnskapet i forhold til det skattemessige og lønnsinnberetning.

I utgangspunktet er alle gaver som arbeidstaker mottar skattepliktig inntekt for mottakeren, og arbeidsgiver skal foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift av ytelsen.

Her er unntakene:

Uten anledning

Må være gave som gis til alle i bedriften, for eksempel julegave

1000,- per år

Forslag til forbedring av organisasjon eller arbeidsmetoder

Forslaget må ha stor betydning og må kunne dokumenteres

2500,- per år

Arbeidstaker går av med pensjon

 

3000,-

Arbeidstaker slutter

Gjelder ikke pensjonering. Må ha jobbet minst 10 år i bedriften

3000,-

Arbeidstaker gifter seg

 

3000,-

Arbeidstaker fyller 50, 60, 70 eller 80 år

 

3000,-

Virksomheten har bestått i 50/100/150 o.s.v år

 

4500,-

Virksomheten har bestått i 25/75/125 o.s.v år

 

3000,-

25,40,50 eller 60 års tjenestetid i bedriften

Generell gave på 8000 kroner. Gullklokke kan ha verdi på 12 000

8000,- / 12 000,-

 

Alt annet må lønns innberettes og betales skatt.

Består gaven av en gjenstand, er dette en naturalytelse og skal innberettes.

Gaver som gis i form av kontanter eller gavekort som kan innløses i kontanter, skal behandles som lønn og innberettes.

Det er pinlig å komme i en situasjon hvor du gir en gave som i ettertid viser seg å være skattepliktig for den ansatte. Jeg anbefaler deg derfor å sjekke opp reglene i forkant.  Da slipper både du og jeg som regnskapsfører å komme i vanskelig situasjon i ettertid.

Når en får bokettersyn er dette noe skattevesen legger vekt på, dermed er det viktig å få dette rett fra starten av. Det også noe revisor legger vekt på ved årsoppgjøret.

Det foreligger visse unntak fra den generelle skatteplikten. Vilkårene for når en gave fra arbeidsgiver er skattefri fremgår i skatteforskrift §5-15-1. 

Skattefrie gaver skal ikke lønns innberettes, overstiger verdien beløpsgrensen, skattlegges bare det overskytende beløp fullt ut som lønn.

Ønsker bedriften å gi en gave til den ansatte ved andre anledninger enn de som er nevnt ovenfor, for eksempel på en 40-årsdag eller dersom den ansatte slutter etter mindre enn ti år i bedriften, blir dette skattepliktig.

Arbeidsgiver kan imidlertid ta skattebelastningen på sin kappe ved å innberette gaven med dobbelt beløp. Får den ansatte for eksempel en skattepliktig gave til en verdi på 1 000 kroner, innberetter arbeidsgiver 2 000 kroner, trekker skatt og betaler arbeidsgiveravgift av 2 000 kroner. I praksis blir det dermed ingen skattebelastning for den ansatte.

 

Anne Lind
Regnskapsfører i digiTALL Midt-Norge

 


Konktakt oss