Loading...

Hold orden på bompenger med elektronisk kjørebok!

| 22-aug-2016 | Av: Finn | Drift og målbarhet, Systemer / integrasjoner, Blog

Unngå bom på bompenger - Hold orden på bompenger med elektronisk kjørebok!

Får du bilgodtgjørelse for bilkjøring i jobb?

Vet du hvor mange bomstasjoner du har passert den siste måneden?  Når du kjører egen bil med bilgodtgjørelse og skal føre på bompenger blir dette ofte unnlatt.  Fler og fler av veiene vår blir avgiftsbelagt med bompenger.  Hvordan skal vi i en travel hverdag huske på hver eneste passering og akkurat hva denne kostet?  Det kan bli mange passeringer pr dag.

Mange av de nybyggede veiene har mange bomstasjoner med små beløp for hver enkelt passering. De fleste av oss har ikke peiling på kostnadene og unnlater derfor å føre på utlegg vi har for passeringer via bomstasjoner når det er snakk om mindre beløp.

Alle som har ført en manuell reiseregning eller kjørebok, vet at det kan være en tidkrevende øvelse. I tillegg er sannsynligheten stor for at man glemmer en del av passeringene, har du nærmere 40 passeringer i måneden er det mange små transaksjoner å holde styr på.

Vet du hvor mange bompasseringer du hadde i siste uke?

Slutt på papirer - alt elektronisk

Elektroniske kjørebøker har ofte smarte innstillinger som gjør hverdagen enklere for deg. Du kan skille mellom privatkjøring og jobbkjøring hvis disse gjentas i faste mønstre. Dermed dokumenteres det automatisk hvilken kjøring du skal motta godtgjørelse for.

Med enkelte elektroniske kjørebøker får du med alle bompengene sammen med kjøregodtgjørelsen.  Da slipper du å holde rede på alle bomstasjoner du passerer.  Etter å ha innført elektronisk kjørebok vil du sannsynligvis bli forskrekket over hvor mange penger du ikke har fått tilbake i bompasseringer.

Faste turer og tider registrert

All informasjon fra kjøreturene du foretar deg lagres automatisk og lastes enkelt opp i skyen. Via en applikasjon får du tilgang til informasjonen. En god elektronisk kjørebok er enkel å montere selv og tar ikke opp mye plass i bilen, den er på størrelse med en fyrstikkeske.

Har du faste jobbrelaterte ruter du skal motta kjøregodtgjørelse for, kan du gi disse navn som for eksempel “Kundebesøk A” og “Service". Slik kan de raskt gjenkjennes i rapporten og dokumenteres for godtgjørelse. Det samme gjelder faste private ruter du ikke skal motta godtgjørelse for, disse kan for eksempel navngis "Hytta" og "Fotballtrening". De utelukkes da fra den månedlige rapporten du sender inn. Veldig oversiktlig både for deg og din arbeidsgiver.

Elektroniske kjørebøker kan også gi deg muligheten til å tidsstyre når du bruker bilen i jobbsammenheng. Du kan for eksempel definere at all kjøring mandag til fredag mellom 08.00 og 16.00 er jobbrelatert. Tidsbesparende og smart, eller hva?
Må jeg ha elektronisk kjørebok?

Kravet til bruk av elektronisk kjørebok gjelder:

  • De som kjører yrkesbil. De skal nå skattes av privat kjøring og det må dokumenteres.
  • De som kjører firmabil over 40.000 kilometer i året. De får en reduksjon av verdien på bilen de skal skattes for.

Bruker du egen bil i jobben?

Da har du krav på kjøregodtgjørelse. Dette kan gjøres på to ulike måter. Den ene er fast billønn som du skatter av uavhengig av hvor mye du kjører. Her er det ingen endringer i reglene. Men hvis du får godtgjørelse pr kilometer du kjører, må du nå skatte av alt du får ut over 3,80 pr kilometer. Det er ingen krav til bruk av elektronisk kjørebok for dette, kjøredokumentasjonen kan rapporteres manuelt eller via et Excel regneark. Men det er vel ingen tvil om at en GPS som sitter i bilen og logger alt du kjører, letter arbeidet betraktelig.

Disponerer du yrkesbil i jobben?

Med yrkesbil menes varebil klasse 2 (de med grønne skilter) og lett lastebil. Tidligere kunne du ikke kjøre privat med denne uten at du risikerte å bli skattet av verdien av den. Nå er det sånn at du gjerne kan hente i barnehagen og gjøre andre private ting, så lenge du har en elektronisk kjørebok i bilen. Kjøreboken skal kartlegge det du kjører i næring og det du kjører privat, slik at det kan innrapporteres hvor mye du skal skattes for for privat kjøring. Du blir skattet av 3,40 pr kjørte kilometer. Her kreves det altså at du har en elektronisk kjørebok i bilen.

Har du firmabil?

Firmabil er primært en personbil og et gode du har i jobben som du må skatte av verdien for. De som har firmabil som et gode fra arbeidsgiver har oftest en normal personbil og disponerer denne fritt til all slags bruk. Naturlig nok skattlegges dette som lønn.

Det som nytt for beskatning av firmabil fra 1/1 2016 er at hvis du kjører firmabilen mer enn 40.000 kilometer pr år i jobben så reduseres skattegrunnlaget. Dermed blir det altså gunstigere å disponere en firmabil hvis du har stort behov for den i jobben. Kravet for å få denne reduserte beskatningen er at du har en elektronisk kjørebok i bilen.

Personlig har jeg elektronisk kjørebok - jeg er en av dem som ikke klarer å holde oversikt over hvilke bomstasjoner jeg passerer og hvor mye jeg blir belastet for disse passeringene.

Har du samme erfaring selv eller andre synspunkter - ta gjerne kontakt med meg.

Jeg er opptatt av å forenkle hverdagen og ta i bruk smarte løsninger.

Finn Schløsser-Møller  partner/forretningsutvikler i digiTALL Midt-Norge

finn@digitall.no  - mobil 957 24 044


Konktakt oss