Loading...

Er regnskapsbransjen kun for regnskapsførere?

| 02-sep-2016 | Av: Finn | Blog, digiTALL aktuelt

Finn Schløsser-Møller, partner/forretningsutvikler i digiTALL Midt-Norge (bilde)

 

Hvorfor i all verden havnet jeg i regnskapsbransjen?

Regnskapsbransjen er perfekt for en som elsker drift og utfordringer! Her har jeg mulighet til å jobbe med forretningsdrift og utvikle gode løsninger for flere firma!

Det er rart å tenke på at jeg startet med å føre regnskap i familiebedriften og overtok etterhvert totalansvaret for all regnskapsføring og årsoppgjør i flere år. Da var jeg bestemt på at jeg ikke skulle jobbe med annet enn regnskap. Etter å ha overtatt rollen som salgsleder, ble jeg overbevist om at salg var tingen - jeg skulle ikke tilbake til regnskap igjen.

Etter dette har det blitt flere år innenfor forskjellige bransjer både med salg, nettmarkedsføring, netthandel, omstilling, styrearbeid og ledelse. 

Jeg har selv brukt flere regnskapsbyråer gjennom de firmaene jeg har vært medeier i, jobbet i eller vært representert i styret i. Jeg har også gjennom flere år vært involvert i firmaer som selv hadde regnskapsfunksjonen internt.

Som leder, grunder og eier har jeg savnet en partner som jeg kunne "sparre" med, diskutere interne problemstillinger og som hadde gode innspill og ideer på valg av it-løsninger, systemer, rutiner og økomomi.

Dette er noe jeg også har savnet når jeg har "satt ut" regnskapet til tradisjonelle regnskapsbyråer. Jeg har alltid ønsket at regnskapskontoret skal gi meg innspill og ha fokus på hvordan jeg kunne forbedre driften, spare penger og forenkle mange daglige gjøremål.

Når jeg nå satser på regnskap igjen er sirkelen sluttet. Gjennom Digitall  har jeg funnet konseptet jeg selv har savnet i mange år. Gjennom min erfaring har jeg fått lang erfaring i personalledelse, drift, forretningsutvikling, forretningsforståelse, markedsføring og salg.  Regnskapet er kjernen i styringsverktøyet for å drive din egen bedrift. Jeg kan skrive mye om hva vi tilbyr av tjenester men egentlig er vi begge ute etter en ting: Din bedrift skal tjene mere penger.

Det er ikke bestandig du har en konkret problemstilling eller spørsmål som du ønsker svar på. Ta gjerne kontakt med meg uansett for en prat om drift, strategier, salg, marked, - og utfordringer du ikke vet du har.

Det er ikke farlig med alle «farene» du ser – det er de du ikke avdekker som skaper problemer i framtiden!

Jeg kan også brukes som en «sparring-partner» for ideer og problemstillinger du har i etableringsfasen. Jeg vet at etableringsfasen er en kritisk fase for alle bedrifter. I denne fasen er det også viktig å etablere gode rutiner og systemer for videre vekst. Å ta i bruk framtidens løsninger nå sparer deg for mange problemer senere.

Jeg liker utfordringer og å utnytte teknologien til å jobbe mer effektivt i hverdagen. Regnskapsbransjen har her mange muligheter for å bruke ny teknologi til å jobbe papirløst, effektivt med mer automatiserte rutiner og smarte løsninger. Ny teknologi og moderne skybaserte systemer gir oss mulighetene å jobbe effektivt med regnskap. Da blir det mindre regnskaphonorarer og mer fokus på kvaliteten i tallene, og kundene får mer penger for å bruke på utvikling av bedriften.  

Mye handler derfor om automatisering av prosesser og få tallene til å flyte inn i regnskapssystemet effektivt og uten flere manuelle operasjoner. Da er det viktig å forstå bedriftene vi har som kunder og levere de riktige tallene som man kan ha et forhold til i sin egen virksomhet. Å kunne bruke bredden av erfaring innenfor forretningsdrift blir en ekstra bonus. Da er det moro å engasjere seg i kundene å vite at små endringer kan gi store resultater på bunnlinjen.

Det er ofte enkle tiltak som skal til for å få god oversikt og styring av økonomien, og tilrettelegge for vekst og god skalering av virksomheten.

 

Selv liker jeg to Kinesiske ordtak som sier noe om utvikling:

Bekymre deg ikke for det som er forbi, vend deg mot det som kommer. Vær ikke redd om det går langsomt fremover; vær bare redd for å stå på stedet hvil.

 

Selv den som skal flytte et helt fjell, må begynne med å bære vekk små steiner.

 

Ta kontakt med meg for en prat.  Jeg er alltid interessert i å høre hvilke utfordringer du har med din virksomhet!

Finn Schløsser-Møller - finn@digitall.no - 957 24 044

Du kan også kontakt meg via Linkedin


Konktakt oss